Componenţa organelor de conducere ale societăţii SC Csíki Trans SRL

Membrii împuterniciţi ai Consiliului Local

  • Xántus Attila
  • Magyari Zoltan-Iosif
  • Orbán Zsolt

Administrarea Societăţii

  • Veres Szászka János – Administrator Unic

docCV administrator

pdfRaportul Administratorilor la 31 decembrie 2012

pdfHotărârea AGA Nr. 2 din data de 09.09.2011 privind prelungirea mandatului administratorului

pdfHotărârea AGA Nr. 2 din data de 29.03.2012. privind aprobarea nivelului diminuării remuneraţiei administratorului, pentru neindeplinirea indicatorilor specifici ale exerciţiului financiar pe 2011 pentru SC CSIKI TRANS SRL

pdfHotărârea AGA Nr. 4 din data de 29.03.2012 privind aprobarea organigramei de funcţionare pentru SC CSIKI TRANS SRL

pdfHotărârea AGA Nr. 5 din data de 29.03.2012 din data de 29.03.2012 privind aprobarea Planului de administrare a societăţii şi a Planului de management al administratorului la SC CSIKI TRANS SRL

pdfPlan de administrare al S.C. Csiki Trans S.R.L. pentru anul 2012 - 2013

xlsOrganigrama CSIKI TRANS 2012

pdfPlan de management 2012