92/10 sz. Törvény / 2007 április (RO) – a helyi szállítási szolgaltatásokról

Szállításügyi Minisztérium 972/03 sz. rendelete / 2007 október (RO) – pentru aprobarea regulamentului cadru pentru efectuarea transportului local şi a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local

M.I.R.A. 353/23 sz. rendelete / 2007 november (RO) – pentru aplicarea legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

ANRSCUP 207/2007m sz. rendelete (RO) – pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local

ANRSCUP 263/2007 sz. rendelete (RO) – privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

2/2001 sz. Kormányrendelet (RO)– a bűntetések szabályozásáról

169/2010 sz. csíkszeredai helyi önkormányzati tanácshatározat (RO) – cu privire la organizarea şi desfăşurarea transportului public local de persoane prin curse regulate, efectuate cu autobuze pe raza unităţii administrativ – teritoriale ale municipiului Miercurea-Ciuc

170/2010 sz. csíkszeredai helyi önkormányzati tanácshatarozat (RO) – privind aprobarea tarifelor la serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc