LEGEA Nr. 92/10 din aprilie 2007 – a serviciilor de transport local

Ordinul M.T. Nr. 972/03 din octombrie 2007 – pentru aprobarea regulamentului cadru pentru efectuarea transportului local şi a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local

Ordinul M.I.R.A. Nr. 353/23 din noiembrie 2007 – pentru aplicarea legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Ordinul ANRSCUP Nr. 207/2007 – pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local

Ordinul ANRSCUP Nr. 263/2007 – privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

Ordonanţa Guvernului Nr. 2/2001– privind regimul juridic al contravenţiilor

Hotărârea Nr. 169/2010 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc – cu privire la organizarea şi desfăşurarea transportului public local de persoane prin curse regulate, efectuate cu autobuze pe raza unităţii administrativ – teritoriale ale municipiului Miercurea-Ciuc

Hotărârea Nr. 170/2010 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc – privind aprobarea tarifelor la serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, la nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc